Dobry Wodzirej - cechy i osobowość

Double Wings

Cechy i osobowość

Dobry Wodzirej na wesele

Osobowość to podstawowy miernik klasy wodzireja. To fundament, na którym oprzeć się musi jakakolwiek artystyczna konstrukcja.

Wodzirej nie jest jedynie aktorem, zręcznym wykonawcą określonej roli.

Jest przede wszystkim człowiekiem – osobą, od formatu której zależy siła, skuteczność i znaczenie podejmowanych przez niego działań.

Wodzirej mówi i oddziałuje nie tylko poprzez stosowane środki i narzędzia, ale poprzez siebie samego, poprzez własną osobę – nie tylko po przez to, co i jak robi, ale również, a może przede wszystkim – poprzez to kim i jakim jest.

Treści, które wodzirej w swych działaniach wyraża, które podkreśla oraz proporcje jakie nadaje różnorodnym sprawom zależą od bogactwa jego osobowości, od jego wewnętrznej siły, od sprawności jego intelektu oraz od wartości, którym w swym życiu służy – a które go poprzez to kształtują.

Wewnętrzna wolność i płynąca z niej siła, życzliwość i pogoda ducha, w połączeniu z kreatywnością i dobrym smakiem stanowią ten grunt, z którego dłonie artysty wydobędą piękne, trwałe i dobre owoce.

Zapraszamy do współpracy »
Double-Wings