Dobry Wodzirej - Sztuka słowa i komunikatywność

Double Wings

Sztuka słowa i komunikatywność

Dobry Wodzirej na wesele

W licznych odsłonach swego „wystąpienia” Wodzirej na prowadzonej przez siebie imprezie jest po prostu konferansjerem, a jego jedynym (w pewnym uproszczeniu) narzędziem pracy staje się w danej chwili słowo. Dlatego wodzirej musi umieć dobrze „gadać” – zapowiadać, opowiadać, komentować, odpowiadać, omawiać, tłumaczyć i wyjaśniać. Musi umieć mówić zrozumiale, ciekawie i przekonywująco. Musi umieć mówić tak, aby inni chcieli słuchać tego, co ma do powiedzenia i by chcieli zrobić to, o co wodzirej ich prosi lub do czego ich zachęca.

Słowo ma niezwykłą moc. Potrafi w ciągu kilku sekund radykalnie zmienić klimat imprezy nadając jej nowy kierunek i charakter. To niezwykle silne narzędzie oddziaływania. Nie jest wcale prawdą, że „na imprezie władzę ma ten, kto ma mikrofon”. Władzę ma ten, kto potrafi się mikrofonem posługiwać. Dlatego im bardziej elokwentny i przekonywujący w swych słowach wodzirej tym lepiej dla niego samego i dla prowadzonej przez niego imprezy.

Ta umiejętność sprawnego posługiwania się słowem mówionym dotyczy z jednej strony sytuacji, gdy wodzirej zabiera głos publicznie (co oczywiste), a z drugiej (co czasem łatwo przeoczyć), gdy rozmawia w bardziej kuluarowych sytuacjach. Sympatycy pozyskani w spotkaniach twarzą w twarz stają się silnymi sprzymierzeńcami w sytuacjach publicznych (analogicznie choć z odwrotnym skutkiem ci, których sympatii wodzirej nie pozyska).

W tych bardziej kuluarowych sytuacjach w nie mniejszym stopniu wodzirejowi przydaje się umiejętność słuchania – umiejętność okazania innym szczerego zainteresowania i uważnego wsłuchania się w to, co chcą mu otwarcie, czy w sposób bardziej zakamuflowany przekazać. Jest to konieczny warunek wszelkiego zrozumienia i porozumienia. Jego waga ujawnia się zarówno podczas imprezy jak również (i bardziej jeszcze) na etapie przygotowań do niej. To warunek konieczny, by wodzirej zrozumiał czego tak naprawdę od niego oczekują Ci, którzy oddają mu stery prowadzenia swojej imprezy i by dał im poczucie, że są przez niego dobrze zrozumiani.

Zapraszamy do współpracy »
Double-Wings