Dobry Wodzirej - Umiejętności artystyczne

Double Wings

Umiejętności artystyczne

Dobry Wodzirej na wesele

Konkretna, wyrazista, życzliwa i pogodna osobowość to dla wodzireja podstawa, niezbędny fundament, to warunek konieczny skutecznego oddziaływania na uczestników imprezy.

Nie jest to jednakże warunek wystarczający.

Artysta o wszechstronnych umiejętnościach

W radykalnej większości imprezy mają charakter artystyczny. Rolą wodzireja jest animować uczestników do czynnego włączania się w tę artystyczną kreację. Dlatego też on sam winien mieć w sobie coś z artysty.

Od wodzireja wymaga się by posiadał wszechstronne umiejętności. Musi umieć tańczyć, śpiewać, być aktorem i reżyserem za razem. A przy tym wszystkim winien posiadać tę szczególną umiejętność usuwania się w cień, odgrywania drugoplanowej roli, schodzenia ze sceny właśnie wtedy, gdy mają rozlec się brawa.

Jego rolą bowiem nie jest bycie na imprezie gwiazdą (choć powinien umieć się i w tej roli odnaleźć), ale kreować gwiazdy, dawać dostęp do najciekawszych ról komu innemu.

Zapraszamy do współpracy »
Double-Wings